ISY GIS Kartforvaltning

ISY GIS Kartforvaltning

ISY GIS er verktøyet for generell kartforvaltning med digitalisering, kontroll og oppdatering av det nasjonale kartgrunnlaget. Løsningen har fagmoduler som er tilpasset saksbehandling i kommuner for en effektiv forvaltning av kartgrunnlaget og tilhørende applikasjoner. 

Generell GIS og kartforvaltning

ISY GIS er verktøyet for generell kartforvaltning med digitalisering, kontroll og oppdatering av det nasjonale kartgrunnlaget

Sentral FKB

ISY GIS er godkjent for oppdatering av data i Sentral FKB og støtter alle krav fra Kartverket for ajourhold opp mot det nasjonale kartgrunnlaget.

Analyser

ISY GIS inneholder en rekke kraftige analysefunksjoner. Dette omfatter blant annet standard egenskapsspørringer, geografiske spørringer, buffersoner, aggregering og funksjonsegenskaper.

ISY GIS inneholder funksjonalitet for  

 • Sømløs dataintegrasjon mot geografiske databaser og formater 
 • Lagring av data i åpne standard databaser som MS SQL Server, PostGIS og Oracle 
 • Tilpasset norske standarder for presentasjon og datautveksling 
 • Geografiske og dynamiske analyser 
 • Støtte for oppdatert SOSI standard med FKB 5.0 
 • Dynamisk låsing av objekter i Sentral FKB sikrer god kvalitet ved oppdatering av FKB-data 
 • Automatisk synkronisering av data til standard databaser 

ISY GIS er godkjent for oppdatering av data i Sentral FKB (SFKB) og støtter alle krav fra Kartverket for ajourhold opp mot det nasjonale kartgrunnlaget. ISY GIS har støtte for standarden for geosynkronisering og fungerer både som tilbyder og abonnent av kartdata. 

Ønsker du å komme i gang eller lære mer om ISY GIS, ta kontakt med oss her.  

 • Kjell Sandal

  Salgssjef Samfunn og byutvikling

 • Kontakt oss