ISY GIS

ISY GIS er en omfattende samling av moduler for innsyn, forvaltning, analyser og bruk av geografiske data.

ISY GIS er en omfattende samling av moduler for forvaltning, analyser og bruk av geografiske data. Våre applikasjoner omfatter alt fra fleksible innsynsløsninger på ulike plattformer til avanserte verktøy for geografiske analyser og forvaltning av kart, plan og geodata.

Kontakt oss

Kartforvaltning

ISY GIS har egne moduler for generell kartforvaltning med digitalisering, kontroll og oppdatering av det nasjonale kartgrunnlaget.

Matrikkel

ISY GIS Matrikkel er en åpen og integrert løsning i ISY GIS for kvalitetskontroll og føring av matrikkelinformasjon sammen med forvaltning av FKB. 

Oppmåling

ISY GIS Oppmåling består av fagverktøy for landmåling og gjennomføring av oppmålingsforretninger. 

Arealplan

ISY GIS Arealplan inneholder alle nødvendige funksjoner for etablering og vedlikehold av digitale plandata.

Plandialog

ISY GIS PlanDialog gir innbyggere, saksbehandlere, fagmyndigheter og andre interessenter rask og enkel tilgang til digitale planregistre.

Analyse

ISY GIS inneholder en rekke kraftige analysefunksjoner. Det unike med vår løsning er at du kan utføre dynamiske analyser på geografiske objekter, egenskaper eller databaser, uansett filformat og på tvers av flere ulike datakilder

Medvirkning

ISY Map Medvirkning er en løsning for økt innbyggermedvirkning. Verktøyet er ideelt for alle som ønsker å dele informasjon om prosjekter og skape en arena for kommunikasjon og medvirkning

 

 

Områdeanalyse

Områdeanalyse er en rapportmodul for geografiske analyser mot det offentlige kartgrunnlaget

3D

ISY GIS 3D er en verktøykasse for presentasjon, analyse og redigering av 3D-landskap.

Forvaltning, analyse og presentasjon

ISY GIS er vårt basis verktøy for forvaltning og bruk av geografiske data.

Løsningen setter en ny standard for effektiv datafangst og bruk av GIS-data for analyser og presentasjon som dekker ulike former for forvaltning av kart- og geodata.

Produktet er utviklet med tanke på effektivitet og med funksjoner som reduserer antall operasjoner, og sikrer en høyere grad av kvalitet på redigeringsarbeid. Det inneholder avanserte verktøy for datafangst og redigering av både geografiske og alfanumeriske data. Dette er funksjoner som er langt enklere, hurtigere og mer intelligente enn de vi kjenner fra tradisjonell GIS.

Våre ISY GIS produkter bygger på åpne standardiserte databaser og tjenester som knytter sammen forvaltningsoppgaver i en enhetlig løsning.

Allsidige funksjoner

 

ISY GIS inneholder funksjonalitet for   

 • Sømløs dataintegrasjon mot geografiske databaser og formater  
 • Lagring av data i åpne standard databaser som MS SQL Server, PostGIS og Oracle  
 • Tilpasset norske standarder for presentasjon og datautveksling  
 • Geografiske og dynamiske analyser  
 • Støtte for oppdatert SOSI standard med FKB 5.0  
 • Dynamisk låsing av objekter i Sentral FKB sikrer god kvalitet ved oppdatering av FKB-data  
 • Automatisk synkronisering av data til standard databaser  

 

Ønsker du å komme i gang eller lære mer om ISY GIS, ta kontakt med oss her.  

 • Kjell Sandal

  Salgssjef Samfunn og byutvikling

 • Tor Olav Almås

  Produktsjef

 • Kontakt oss