ISY GIS Arealplan

ISY GIS Arealplan har meget elegante funksjonalitet for konstruksjon av alle elementer i digitale areal- og reguleringsplaner. Løsningen har støtte for integritetskontroll mot gjeldende datamodeller og ferdige maler for presentasjon av regulerings- og kommuneplaner. Vår lange erfaring innen fagområdet og  produksjon av plandata sikrer brukerne et verktøy som gir gode resultater

Nye planbaser i henhold til standard opprettes enkelt i ISY GIS Arealplan. Verktøyet inneholder støtte for alle plantyper i alle plannivå. Egne presentasjonsbibliotek inneholder spørringer, stiler og symboler for korrekt presentasjon av de ulike plantypene. 

ISY GIS Arealplan kan utvides med funksjonalitet for geosynkronisering av sine plandata. Dette bidrar til at kommuner kan tilby oppdaterte plandata til Norge digitalparter gjennom planløsningen i Norge digitalt. Vår løsning støtter alle plantyper og plannivå. 

For oversikt over gjeldende planer og status for planer under arbeid og planbehandlinger, se også informasjon om ISY GIS Plandialog.

ISY GIS Plandialog gir oversikt over alle planer og planprosesser og gir grunnlag for mer effektive plan- og byggesaksprosesser. 

 

Ønsker du å komme i gang eller lære mer om ISY GIS og ISY GIS Arealplan, ta kontakt med oss her.  

  • Kjell Sandal

    Salgssjef Samfunn og byutvikling

  • Kontakt oss