ISY GIS Områdeanalyse

ISY GIS er en omfattende samling av moduler for forvaltning, analyser og bruk av geografiske data.

Formålet med ISY GIS Områdeanalyse er å sikre en kunnskapsbasert og effektivt datagrunnlag for prosjektering og planlegging av utbyggingsområder. ISY GIS Områdeanalyse er en modul og tjeneste for å kjøre en analyserapport mot det offentlige kartgrunnlaget.

ISY GIS Områdeanalyse er en web-tjeneste basert på temadata i det offentlige kartgrunnlaget. Du søker opp området i ISY Map og velger en eiendom eller planområde som skal analyseres.

Løsningen kjører analysen og leverer en pdf-rapport som kan legges ved byggesøknader eller utredningsrapporter.

Rapporten viser hvilke grupper av temadata som er innenfor eller berører det aktuelle området. Med denne rapporten får du informasjon om området berøres av flom- eller skredområder, hvilke miljømessige forhold som berøres eller om det er i nærhet av kulturminner eller frimområder.

Rapporten er et viktig beslutningsgrunnlag i forhold til byggeprosjektet og om ytterligere forhold må kartlegges før tiltak kan iverksettes.

Ønsker du å komme i gang eller lære mer om ISY GIS Områdeanalyse  ta kontakt med oss her.

  • Kjell Sandal

    Salgssjef Samfunn og byutvikling

  • Kontakt oss