ISY GIS Oppmåling

Fagverktøy for landmåling og oppmålingsforretninger

En oppmålingsforretning gjennomføres for klarlegging og beskrivelse av eiendomsgrenser til fast eiendom.

ISY GIS Landmåling

Landmåleren kan administrere prosjekter med import av måledata, gjennomføre analyser, foreta beregninger og dokumentere sitt arbeid.

ISY GIS Oppmålingsdialog

Med ISY GIS OppmålingsDialog kan saksbehandleren effektiviserte rutinene i en oppmålingsforretning hele veien fra søknad til forretningen er avsluttet.

Mobil Oppmåling

ISY GIS Mobil Oppmåling er feltverktøyet som benyttes for heldigital gjennomføring av oppmålingsforretningen.

ISY GIS Oppmåling består både av fagmodul for landmåling og prosessverktøy for gjennomføring av oppmålingsforretning.

Med ISY GIS Landmåling kan brukeren utføre sine landmålingsprosjekter på en intuitiv og moderne måte. Landmåleren kan opprette prosjekter, importere måledata, gjennomføre analyser, foreta beregninger og dokumentere sitt arbeid. 

Med ISY GIS OppmålingsDialog kan saksbehandleren effektiviserte rutinene i en oppmålingsforretning hele veien fra søknad til forretningen er avsluttet. OppmålingsDialog er direkte integrert med både matrikkelen og Grunnbok for  kontinuerlig oppdaterte data.  I tillegg er løsningen integrert med ISY Map for  visning av kartutsnitt og generering av partslister.

ISY GIS Mobil Oppmåling er feltverktøyet som benyttes for heldigital gjennomføring av oppmålingsforretningen.

ISY GIS Oppmåling integreres med kommunens sakssystem og arkiv gjennom standard for GeoIntegrasjon. Det gjør at saksinformasjon og dokumenter hentes og arkiveres i kommunens arkivsystem.

 

Ønsker du å komme i gang eller lære mer om ISY GIS og ISY GIS Oppmåling, ta kontakt med oss her.  

  • Kjell Sandal

    Salgssjef Samfunn og byutvikling

  • Kontakt oss