ISY GIS Matrikkel

ISY GIS Matrikkel

ISY GIS Matrikkel er en åpen og integrert løsning i ISY GIS for kvalitetskontroll og føring av matrikkelinformasjon sammen med forvaltning av FKB. 

Med ISY GIS Matrikkel utfører du oppdatering og kvalitetskontroll av matrikkelenheter, adresser og bygninger. Alle brukstilfeller er godkjent av Statens kartverk og data etableres og ajourføres i henhold til rutiner for kvalitetskontroll med oppdatering av henholdsvis kart og registerdata. Endringer utføres dynamisk mot Matrikkelen og sammenstilles med lokale geografiske data i tiltaksbasen. Matrikkelfunksjoner er fullstendig integrert som en tilleggsmeny i ISY GIS og utnytter våre effektive konstruksjonsverktøy sammen med FKB-data, data fra landmåling og geografiske analyser. 

eByggesak - FIKS Matrikkel

Dersom din kommune har en eByggesaks-løsning som støtter FIKS Matrikkel, kan grunnlagsdata for eiendom og bygninger overføres digitalt til matrikkelen. Matrikkelfører vil få opp oppgavelister når saker skal føres i matrikkelen. Dette gir en stor effektiviseringsgevinst og gir bedre kvalitet ved at data registreres kun en gang.

Ønsker du å komme i gang eller lære mer om ISY GIS, ta kontakt med oss her.  

  • Kjell Sandal

    Salgssjef Samfunn og byutvikling

  • Kontakt oss