ISY Prosjekt Økonomi

Jobber du for en byggherre med behov for økonomisk styring i prosjektet?

Har du også kjent på frykten for formelfeil i regnearket som aldri slutter å vokse? Har dine kollegaer sett seg lei på hvor mye tid som går med til å rapporter manuelt? ISY Prosjekt Økonomi løser utfordringene og gir deg tid til å fokusere på det aller viktigste, selve prosjektøkonomien.

Kontakt oss

Porteføljemodulen

Med porteføljemodulen styrer du på porteføljenivå med tilgang til rapporter og periodisk rapportering av en prosjektportefølje.

Med Porteføljemodulen kan du gruppere de samme prosjektene i ulike porteføljer i henhold til eget behov.

Mengdemodulen

I ISY Prosjekt Økonomi finnes en egen modul for oppfølging på mengdekontrakter. Mengdemodulen har detaljert registrering av alle postene i kontraktene med mengder og enhetspriser. Modulen benyttes bl.a til oppfølging av mengdeforbruk, mengdeendringer, prognose på sluttmengder og sluttkostnader, avregnede poster i perioden og målebrev m.m.

Erfaringsmodulen

Erfaringsmodulen tilpasses kundens egen prosjektmodell og samler erfaringer fra de mest sentrale fasene i prosjektene. Målet er å bidra til effektiv erfaringsoverføring mellom byggeprosjektene, og kunne hente ut nyttig erfaringsdata til fremtidige prosjekter.

Konsulentpakken

Konsulentpakken i leveransen sikrer at kunden tar i bruk ISY Prosjekt Økonomi på en hensiktsmessig måte fra starten av. Konsulentpakken består bl.a av konsulenttimer og opplæring i henhold til kundens kompleksitet, krav og behov.

Integrasjon med økonomisystem

Oppsett av integrasjon mellom kundens økonomisystem og ISY Prosjekt Økonomi er en naturlig del av leveransen. Tjenesten sikrer at en helautomatisk integrasjon overfører alle bokførte kostnader (transaksjoner), innenfor valgte kriterier, som bilagslinjer fra kundens økonomisystem til ISY Prosjekt Økonomi. Integrasjonen kan både settes opp som en filbasert løsning og via API’er.

Valget falt på ISY Prosjekt Økonomi fordi det var oversiktlig, intuitivt og lett å jobbe i.
Bjørnar Høyland,

Eiendomsdirektør i RELOG

Det er ingen hemmelighet at det kan være utfordrende å holde kontroll på kostnadene i prosjekter, både store og små. Utfordringene kan oppstå både tidlig og sent i prosjektet.

Et prosjekt består ofte av flere kontrakter, mange prosjektdeltakere med ulike roller og fokusområder. Forskjellige prosjektroller og prosjektfaser gir ulike behov for økonomisk- oppfølging og oversikt.

ISY Prosjekt Økonomi er den perfekte løsning for byggherrer med behov for økonomisk forutsigbarhet i prosjekt og prosjektporteføljer. ISY Prosjekt Økonomi tilrettelegger for at du får oversikten du trenger. Enten du er prosjekteier, byggeleder, controller eller prosjektleder. Med løsningen har du full oversikt over prosjektøkonomien i alle prosjektfaser, enten du har behov for detaljer eller det store bildet. Støtte for ulike økonomiske modeller, budsjettering, rapportering, prognoser og endringer er bare noen av områdene ISY Prosjekt Økonomi hjelper deg med i en hektisk prosjekthverdag.

Kort sagt er prosjekter kompleks, og det er liten tvil om at de fleste byggherrer har behov for en løsning som tilrettelegger for økonomisk styring av sine prosjekter og prosjektporteføljer.

 

Ønsker du å komme i gang eller lære mer om ISY Prosjekt økonomi, ta kontakt med oss.

I perioder med vanskelig tilgjengelige rapporter fra økonomisystemene, har programmet vært det beste tilgjengelige rapportverktøyet på regnskap og fakturainformasjon.
Anita Alver,

Byggeleder for Bybanen Utvikling i Bergen

Strømlinjeformer organisasjonen ved hjelp av økonomiløsning

  • Anders Rognes

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss