ISY Road FDV – et komplett forvaltningssystem for forvaltning av offentlig veg.

ISY Road FDV gir deg som vegeier kartbaserte verktøy for forvaltning-, drift- og vedlikeholdsoppgaver for alle fagområder knyttet til veg, gater og trafikk. Systemet kan benyttes for oppdatering av vegobjekter i Nasjonal vegdatabank (NVDB).

ISY Road FDV består av ulike deler. En planleggingsdel der man kan planlegge vedlikeholdsarbeid koblet til vegobjekter i anleggsregisteret eller til vegstrekninger, koblet til et budsjett. En saksdel der inspeksjoner og arbeidsordre kan tildeles til utførere, interne og eksterne, og disse kan melde tilbake og dokumentere arbeidet i systemet. All kommunikasjon, dokumenter og bilder som tilhører inspeksjonen eller arbeidet samles i saken, og både byggherre og entreprenør-siden har tilgang mens arbeidet pågår og skal følges opp. De ulike sakstypene lagres også i anleggsregisteret koblet til objekter så det blir tydelig når arbeid og inspeksjoner har blitt utført på et spesifikt objekt.

Saker kobles til kart via vegobjekter, vegstrekninger eller tegning i kartet, noe som gir en visuell framstilling av sakene, og gjør det mulig å planlegge i sammenheng med andre oppgaver i området. Siden alle virksomheter samles i samme system er det en unik mulighet til å få overblikk over hva som pågår og er planlagt i et område til enhver tid.

 

 

ISY Road FDV er en variant av ISY Road som inneholder Arbeidsordre, Inspeksjonsordre og Anleggsregister og modul vedlikeholdsplanlegging.

Portrett av Kaja Lunde

Kaja Lunde

Avdelingsleder Kundestøtte

Kontakt oss