ISY Road FDV – et komplett forvaltningssystem for forvaltning av offentlig veg.

ISY Road FDV gir deg som vegeier kartbaserte verktøy for forvaltning-, drift- og vedlikeholdsoppgaver for alle fagområder knyttet til veg, gater og trafikk. Systemet kan benyttes for oppdatering av vegobjekter i Nasjonal vegdatabank (NVDB).

ISY Road FDV består av ulike deler. En planleggingsdel der man kan planlegge vedlikeholdsarbeid koblet til vegobjekter i anleggsregisteret eller til vegstrekninger, koblet til et budsjett. En saksdel der inspeksjoner og arbeidsordre kan tildeles til utførere, interne og eksterne, og disse kan melde tilbake og dokumentere arbeidet i systemet. All kommunikasjon, dokumenter og bilder som tilhører inspeksjonen eller arbeidet samles i saken, og både byggherre og entreprenør-siden har tilgang mens arbeidet pågår og skal følges opp. De ulike sakstypene lagres også i anleggsregisteret koblet til objekter så det blir tydelig når arbeid og inspeksjoner har blitt utført på et spesifikt objekt.

Saker kobles til kart via vegobjekter, vegstrekninger eller tegning i kartet, noe som gir en visuell framstilling av sakene, og gjør det mulig å planlegge i sammenheng med andre oppgaver i området. Siden alle virksomheter samles i samme system er det en unik mulighet til å få overblikk over hva som pågår og er planlagt i et område til enhver tid.

 

 

ISY Road FDV er en variant av ISY Road som inneholder Arbeidsordre, Inspeksjonsordre og Anleggsregister og modul vedlikeholdsplanlegging.

  • Anders Rognes

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss