ISY Road

Et komplett virksomhetssystem for offentlige veger og gater

ISY Road gir deg som vegeier kartbaserte verktøy for søknader, forvaltning-, drift- og vedlikeholdsoppgaver for alle fagområder knyttet til veg, gater og trafikk. Systemet kan benyttes for oppdatering av vegobjekter i Nasjonal vegdatabank (NVDB).

Kontakt oss

ISY Road FDV

ISY Road FDV gir deg som vegeier kartbaserte verktøy for forvaltning-, drift- og vedlikeholdsoppgaver for alle fagområder knyttet til veg, gater og trafikk. Systemet kan benyttes for oppdatering av vegobjekter i Nasjonal vegdatabank (NVDB).

ISY Road Feilmelding

Med ISY Road Feilmelding får du kontroll over hele prosessen fra innmelding av et problem til opprettelse av sak, utbedring og mulighet for å gi tilbakemelding til den som har meldt inn problemet.

ISY Road Gravetillatelse

ISY Road Gravetillatelse gir kommuner og andre organisasjoner kontroll over sine driftssøknader uansett hvem som planlegger, rapporterer eller utfører disse. Alle data lagres i en felles database som eies og forvaltes av systemeieren.

ISY Road plattformen består av ulike deler: en saksdel for håndtering av arbeidsordre, inspeksjoner og kontroller, samt søknader om tillatelse til graving, arbeid, leie av grunn og parkering på og langs veg.

Løsningen kan leveres med et anleggsregister koblet opp mot NVDB, både for å få oversikt over vegobjekter langs vegen og for å oppdatere mot NVDB.

Når du har behov for å planlegge og budsjettere for vedlikehold, kan du bruke ISY Road Vedlikeholdsplan.

Med systemet kan du som vegeier samhandle med entreprenører og tiltakshavere direkte i løsningen, du samler kommunikasjon, dokumenter, vedtak, arbeidsordre og vedlikeholdsplaner relatert til forvaltning av veg på et sted.

Med hjelp av kartet får du full oversikt over arbeid langs vegnettet, og får mulighet til å samkjøre oppgavene på tvers av fag og ansvar.

Ønsker du å komme i gang eller lære mer om ISY Road, ta kontakt med oss her.

Ønsker du å komme i gang eller lære mer om ISY Road, ta kontakt med oss her.

  • Anders Rognes

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss