ISY Road Gravetillatelse – løsningen som gir deg kontroll over gravearbeid og driftssøknader

ISY Road Gravetillatelse gir kommuner og andre organisasjoner kontroll over sine driftssøknader uansett hvem som planlegger, rapporterer eller utfører disse. Alle data lagres i en felles database som eies og forvaltes av systemeieren. På en brukervennlig og oversiktlig måte kan hvert trinn i saksbehandlingen følges og det kan automatisk utføres geografiske analyser på driftsdataene.

ISY Road Gravetillatelse er et prosessbasert system som digitaliserer prosesser og gir saksbehandlerstøtte til driftssøknader og gravearbeider.   

Løsningen består av tre ulike deler rettet mot ulike brukergrupper. 

Publikumsportal der innbyggere eller entreprenører kan legge inn søknader om gravetillatelser, arbeidstillatelser, melde feil eller søke om leie av grunn. 

Saksbehandlermodul som er tilpasset interne saksbehandlere for oppfølging og arbeid med saker i de ulike virksomhetsområdene. Alle saker og aktiviteter presenteres i kartvinduet og saksbehandleren har tilgang til statistikk og rapporter. 

Entreprenørmodul der entreprenører og ledningseiere finner funksjoner for å håndtere rapportering og kommunikasjon som angår entreprenørens egne saker.  

Ønsker du å komme i gang eller lære mer om ISY Road Gravetillatelse, ta kontakt med oss her.  

 

  • Anders Rognes

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss