Planprosessen

Planprosessen er et verktøy for digital varsling av planoppstart til berørte parter og høringsmyndigheter.

Planprosessen er en digital løsning for varsling av planoppstart for private og offentlige planforslag. Her finner du alt i én løsning! Du oppretter prosjekter, innhenter informasjon, klargjør planinformasjon og distribuerer varsler gjennom Altinn.

Kontakt oss

- En slik løsning er etterlengtet – helt fantastisk! Vi har tradisjonelt brukt mye tid på å sende brev til alle berørte parter. Nå legger vi inn planomrisset i kartet og dermed får vi komplett adresseliste til alle berørte parter. Løsningen sender brev automatisk til de vi ikke når gjennom Altinn, så det betyr at enda en flaskehals fjernet.
Pernille Ibsen Lervåg,

Arealplanlegger, Norconsult AS

Bærekraft og samfunnsnytte i praksis

Planprosessen er et verktøy for forslagsstiller og plankonsulent for digital varsling av planoppstart. Dette er løsningen for å varsle alle berørte parter og høringsmyndigheter om nye planinitiativ. Løsningen er utviklet med fokus på funksjonalitet, effektivitet og kvalitet. Dette er bærekraft og samfunnsnytte i praksis og løsningen sørger for bedre medvirkning i en tidlig fase av planarbeidet.

Sparer tid og kostnader

Planprosessen er utviklet i tett samarbeid med KDD (Kommunal- og distriktsdepartementet) og DiBK (Direktoratet for Byggkvalitet). Løsningen sikrer en trygg, digital distribusjon av varsel om planoppstart til berørte parter og høringsinstanser. All informasjon fylles inn via smarte skjemaer som blir validert underveis i prosessen. Det gjør at informasjon og påkrevde vedlegg kvalitetssikres mot feil og mangler. Løsningen sørger for at alle parter i planprosessen mottar entydig informasjon med bedre kvalitet. 

Plankonsulenter og forslagsstillere sparer tid og kostnader ved at alle brev sendes digitalt via nasjonale komponenter og tjenester. Planprosessen sender planopplysninger til alle berørte parter og offentlige høringsinstanser med noen få tastetrykk. Last inn planområdet fra en SOSI-fil eller tegn området i et digitalt kart. Alle berørte parter hentes inn fra det nasjonale eiendomsregistret, matrikkelen. Planvarsel sendes digitalt, alternativt som brev til personer med norsk adresse og som ikke finnes i kontaktregistret i Altinn. 

  • Tor Olav Almås

    Produktsjef

  • Kontakt oss