ISY Prosjekt

En ny standard for prosjektgjennomføring

Det kan være utfordrende å manøvrere mellom ulike digitale løsninger i et prosjekt. Dokumenter lagres i én sky, BIM-modellen i en annen og Oppgaver i en tredje - som gir begrenset mulighet for å koble informasjon og samarbeide om beste løsning. La ISY Prosjekt hjelpe deg: Én løsning for alle, og én kilde til informasjon.

Kontakt oss

Dokumenter

Dokumentmodulen inneholder versjonshåndtering for sporing, oppgavestyring for planlagte dokumentleveranser med ansvarlig og frist, tilgangsstyring og varslingsmulighet ved kommentarer.

Oppgaver

Nå kan alle fag samle seg om samme metode for systematisk oppfølging av prosjektoppgaver som Tverrfaglig kontroll, KS-oppgaver, sikkerhet og BIM-oppgaver m.m.m som en del av prosjekteringen Følg opp status med filter-, søk- og sorteringsmulighet. Tildel og følg opp med å sette ansvarlig og tidsfrist. Diskuter i kommentarfeltet. 

Involverende planlegging 

Endelig en dedikert løsning for planlegging, forpliktelse og systematisk oppfølging helt i tråd med VDC og LEAN metodikk. Støtter rekkefølgeplan og detaljplan med visuell oversikt over status på leveranser og oppgaver. Gjør involverende planlegging og oppfølging til en lek med full kontroll på fremdrift, avvik og rotårsaker. 

Endringer

Endringsmodulen håndterer og gir deg fortløpende oversikt over kontraktens og prosjektets endringer i henhold til norsk standard. Informasjons- og varslingsflyten er definert slik at svarfrister overholdes.

GIS-innsyn

I GIS-innsynsmodulen smelter BIM og GIS sammen i prosjektet. I kartvisningen får du unik oversikt over prosjektet sammen med temadata fra det offentlige kartgrunnlaget. Dette gir nye muligheter til å se prosjektet i sammenheng med andre typer data.

BIM-innsyn

Med BIM-innsyn deler BH, RI og ENT samme modell – og all ønsket informasjon. Tegningsløs bygging er mulig når du er klar. Her finner du automatisk modellpublisering, smarte filter for modell, dokumenter og oppgaver, fargevisualisering, 4D, måleverktøy, snitt, viewpoints, heatmaps, utveksling av BCF mot Solibri, integrasjoner – og mye mer. 

Skaper forpliktende samarbeid og lagfølelse

Prosjektgjennomføring i bygg- og anleggsprosjekt krever høy grad av digital samhandling mellom prosjektets aktører. Dokumenter, BIM-modeller, planer og oppgaver er noe av det som kontinuerlig deles mellom byggherre, rådgiver, og entreprenør.

Økt samhandling kan gi store gevinster, og digitale løsninger er en sterk bidragsyter. Dessverre kan for mange digitale løsninger virke mot sin hensikt. Det blir tungvint å holde oversikt, risiko for utdatert informasjon, og det blir vanskelig å jobbe sammen og dele informasjon. Derfor har vi utviklet ISY Prosjekt.

Oppgave- og dokumenthåndtering, BIM og planlegging står sentralt i ISY Prosjekt, og det geniale er at det enkelt kan kobles sammen. Oppgaver kobles til planlegging. Dokumenter og oppgaver synliggjøres i BIM-modellen. Dette er noen av gevinstene ISY Prosjekt tilbyr, da all informasjon oppdateres og tilgjengeliggjøres på ett sted. Løsningen støtter den anerkjente metoden for VDC planlegging og oppfølging.

Dette er det beste BIM- og sakshåndteringssystemet jeg har sett. ISY Prosjekt viser både store modeller og er en smidig løsning.
Katrine Sousa,

fagspesialist BIM, Norconsult

Bedre dataflyt med ISY. Integrasjoner, plug-ins​ og nøytrale formater 

 

Dokumenter, metadata og modeller 

ISY Prosjekt har integrasjon mot Sharepoint for dokumenter, metadata og automatisk modellpublisering. Dette gjør det mulig å ha en fersk sammenstilt innsynsmodell hver dag uten manuelt arbeid. Ved bruk av metadata på dokumenter (type, kategori, PNS kode, objektkode, CoClass o.l) – og samme metadata i BIM’en, vil du med et klikk i modellen finne alle dokumenter relatert til objektet. Og du kan innsnevre søket ytterligere med smart bruk av filter. 

 

Økonomi, endringer og arkivering 

Endringsmodulen er integrert med ISY Prosjekt Økonomi (byggherrens økonomistyring). Endringer anses ofte som arkivverdige, spesielt for offentlige aktører. Vi har derfor en integrasjon basert på NOARK-standarden som sørger for at alle endringer arkiveres kontinuerlig til arkivsystemet. Oppgaver slik som Beslutningslogg, Møtereferat eller andre aktuelle oppgavetyper (med skriftlige kommentarer/diskusjoner som fører frem til beslutningen) vil også kunne være arkivverdige. I andre sammenhenger er det kun et behov for at denne typen data løftes ut av løsningen for deling med ikke-prosjektmedlemmer i et nøytralt format som PDF. 

 

Datautveksling og rapportering 

ISY Prosjekt har et utvalgt sett av standard grafer/lister som viser status for leveranser, oppgaver og dokumenter. For fleksibilitet i analyse og rapportering kan vi anbefale datauttrekk som kan benyttes for analyse og ulike fremstillinger i analyseverktøy som f.eks PowerBI. Det kan være VDC metrics, BREEAM scores eller annet, basert på virkelige data og statuser i prosjektet. 

 

BIM integrasjoner, plug-ins og formater 

Automatisk modellpublisering er nevnt, og fungerer med ulike BIM-formater som IFC, NavisWorks og Revit med flere. For utveksling av BIM-oppgaver med verktøy som Solibri eller andre benyttes BCF-standarden. Med denne ivaretar vi stedfesting, viewpoints og kommentarer med toveis utveksling. Vi leverer plug-ins til flere av de kjente BIM designverktøyene og kan med disse sørge for god datakvalitet for mengder og egenskaper på objekter i modellen. For en ‘dyp integrasjon’ innenfor samferdsel har vi en direkte integrasjon med Trimble Novapoint der vi henter ut data som representerer en komplett datamodell. Disse dataene benytter vi for dynamisk uttegning av lengde- og tverrprofil i ISY Prosjekt. Uendelig mye tid spart! 

Banebrytende prosjektarbeid under bakken i Bærum

Forenkler bærekraftsvurderinger i samferdselsprosjekter

La ISY Prosjekt bli din digitale prosjektplanlegger og gjennomfører i ditt neste prosjekt. Ta kontakt med oss i dag - og se hvordan ISY Prosjekt kan gjøre informasjonsflyten og samarbeidet til en lek.

  • Knut Erik Abrahamsen

    Senior salgskonsulent

  • Kontakt oss