Vi tilbyr rådgivningstjenester innenfor mange fagdisipliner

Kontakt oss

Våre konsulenter skaper verdi i samspillet mellom mennesker og teknologi. Hos oss sitter eksperter innen både teknologi, fag og bransjer. Sammen hjelper vi offentlige og private kunder med omstilling, endring og nyskaping. Med kunden i fokus starter vi alltid våre oppdrag med en forventningsavklaring for å være sikre på at vi forstår kundens egentlige behov, og slik at resultatet gir kundeverdi. Hver dag forbedrer vi hverdagen.

Rådgivningstjenester

Hver dag bruker våre rådgivere sin fagekspertise og bransjekunnskap til å løse utfordringer og skape gode kundeopplevelser. Vår faglige bredde kombinert med spisskompetanse gjør at vi kan sette sammen tverrfaglige team som raskt setter seg inn i, og løser, komplekse problemstillinger.

GIS
Våre GIS-rådgivere kan blant annet bistå med å belyse ulike problemstillinger, løse og automatisere oppgaver, forbedre arbeidsprosesser, utføre konkrete oppgaver i en periode ved mangel på kompetanse eller ressurser, samt implementering og bruk av open source GIS-verktøy. Vi har erfaring med det meste av GIS-relaterte oppgaver innen kommunal forvaltning, og kan tilby kompetanse og ressurser knyttet til matrikkel, arealplaner, kartinnsyn, analyser, terrengmodeller og mye mer.

BIM og digital samhandling
Innen BIM og digital samhandling kan vi bistå med digitale løsninger for bygg- og anleggsbransjen. Vi har flere BIM-koordinatorer som kvalitetssikrer modell-leveranser, organiserer innsynsmodeller og sikrer at BIM til enhver tid er oppdatert og kontrollert med de siste modeller. Under digital samhandling følger vi opp byggherrens kontraktuelle BIM-krav ovenfor entreprenører og prosjekterende. Her håndterer vi og konfigurerer de digitale løsningene i prosjektet fra tidlig fase til overlevering, samt utarbeider systemer, komponenter og automatiserte løsninger for håndtering av alt fra FDV, fysisk merking, dokumentinnsamling, kontroller, befaringer, tester etc i prosjektet.

Prosjektstyring
Innen prosjektstyring har vi rådgivere med lang erfaring og god kompetanse innen blant annet planlegging, prosjektledelse samt økonomistyring herunder rapportering, budsjett- og kontraktsoppfølging.

 • Endre Nørstebø Lykke

  Avdelingsleder

 • Marius Wikstrøm

  Avdelingsleder Fagtjenester

 • Kontakt oss

  Se våre andre tjenesteområder

  Datadrevet innovasjon

  Vi utvikler og setter sammen smarte digitale løsninger med fokus på å skape verdi for kunden og samfunnet. Les mer om hvilke tjenester vi i Norconsult Digital tilbyr.

  IT-Sikkerhet

  Med digitalisering kommer økt effektivisering og innovasjon. I sin tur kan det åpne for nye sårbarheter, avhengigheter og risikoer som må håndteres. Vi er din samarbeidspartner som sikrer trygghet.

  Systemutvikling, integrasjon og forvaltning

  Flere store organisasjoner innen datateknologi gir oss tillit til å være med på laget. Sammen utvikler vi systemløsninger som tilfører din virksomhet verdi. Vi utfordrer oss selv og kunden daglig, og samtidig som vi har det gøy på veien.