Fra data og kunnskap til smarte beslutninger

Kontakt oss

Vi hjelper våre kunder med å effektivisere og skape verdier ved hjelp av maskinlæring og fokus på bærekraft. Vi er Norges sterkeste fagmiljø innen maskinlæring og digitalisering. Gjennom omfattende erfaring fra prosjekter i både offentlig og privat sektor har vi opparbeidet oss verdifull erfaring når det kommer til å realisere gevinster ved hjelp av våre egne produserte prosesser, metoder og verktøy. Gevinstene kan for eksempel være raskere og smartere beslutninger gjennom tilgang til styringsinformasjon, dypere kundeinnsikt for å skape bedre kundeopplevelser eller dypere innsikt i den operasjonelle virksomheten som kan effektivisere eksisterende prosesser og leveranser. Ved å ta i bruk datadrevet innovasjon blir virksomheten en smidig virksomhet som raskt kan tilpasse seg endringer i teknologien og markedet.

Vår erfaring er at virksomheter som utvikler gode prosesser med å forvalte og få innsikt i sine data, utvikler nye forretningsmodeller som gjør dem konkurransedyktige i markedet.

Datadrevet innovasjon

Vi utvikler og setter sammen smarte digitale løsninger med fokus på å skape verdi for kunden og samfunnet. Les mer om hvilke tjenester vi i Norconsult Digital tilbyr.

Portrett av Christoffer Strande

Christoffer Strande

Avdelingsleder
Tlf. +47 94 52 02 43
Tlf. +47 94 52 02 43
Portrett av Eskil Elness

Eskil Elness

Gruppeleder
Tlf. +47 45 40 16 95
Tlf. +47 45 40 16 95
Portrett av Oxana Eide

Oxana Eide

Gruppeleder
Tlf. +47 47 60 61 01
Tlf. +47 47 60 61 01

Kontakt oss

Se våre andre tjenesteområder

Rådgivningstjenester

Hver dag bygger vi faglig kompetanse med våre rådgivere med dyp kunnskap innenfor vår industri og fra vårt tverrfaglig miljø. Det betyr at vi kan sette sammen tverrfaglige team og raskt setet oss inn i problemstillinger og ikke minst - gjøre noe med dem.

IT-Sikkerhet

Med digitalisering kommer økt effektivisering og innovasjon. I sin tur kan det åpne for nye sårbarheter, avhengigheter og risikoer som må håndteres. Vi er din samarbeidspartner som sikrer trygghet.

Systemutvikling, integrasjon og forvaltning

Flere store organisasjoner innen datateknologi gir oss tillit til å være med på laget. Sammen utvikler vi systemløsninger som tilfører din virksomhet verdi. Vi utfordrer oss selv og kunden daglig, og samtidig som vi har det gøy på veien.