Kommune

Kommune

Kommunepakken er en samling av alle våre løsninger som støtter opp om bærekraftig forvaltning og utvikling av din kommune.

Kontakt oss

Kommunene er på mange måter vår mest krevende kundegruppe på grunn av bredden i behovet. Vi tror at de neste 10 årene vil handle om å tilby kommunene løsninger som bedre integrerer alle dataene kommunen håndterer, slik at de kan optimalisere sine knappe ressurser på en mye bedre måte.
Idar Kirkhorn,

Prosjektdirektør, Norconsult Digital

Norconsult Digital har skreddersydde løsninger for bærekraftig forvaltning og utvikling av kommuner.

Vi tilbyr løsninger for prosjektoppfølging av utbyggingsprosjekter til drift og vedlikehold, byutvikling og kommunal forvaltning.

Løsninger for prosjektoppfølging, utbygging og forvaltning

Sjekk ut alle våre produkter for kommunen som utbygger og forvalter av bygg, eiendom og infrastruktur

Prosjektoppfølging

ISY Prosjekt er en digital samhandlingsløsning der både modell, oppgaver og dokumenter samles ett sted

Prosjektplanlegging

ISY Prosjekt Plan gjør at alle i et prosjekt kan forholde seg til ett felles verktøy og felles forståelige data.

Prosjektøkonomi

ISY Prosjekt Økonomi gjør at du kan fokusere på det aller viktigste, selve prosjektøkonomien.

Eiendomsforvaltning

ISY Eiendom er vår helhetlige løsning for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av din eiendomsmasse

Forvaltning av geodata

ISY GIS er en omfattende samling av moduler for forvaltning, analyser og bruk av geografiske data.

GIS Innsynsløsninger

ISY Map er designet for å vise kart og temadata tilpasset organisasjonens behov for tilgang og deling av geografiske data

Kommunal forvaltning

ISY ProAktiv er et helhetlig system for kommunalteknisk forvaltning innen eiendomsskatt, renovasjon, slam, vannmåler, brannforebygging, gebyr og fakturering

Vegforvaltning

ISY Road gir deg som vegeier kartbaserte verktøy for søknader, forvaltning-, drift- og vedlikeholdsoppgaver for alle fagområder knyttet til veg, gater og trafikk.

Ta kontakt for en prat om våre løsninger for norske kommuner

Prosjektoppfølging og samhandling

ISY Prosjekt er en digital samhandlingsløsning der både modell, oppgaver og dokumenter samles ett sted. Vi sørger for at medarbeidere på alle nivå har en løsning og en kilde til informasjon.

Prosjektplanlegging

Det gir alltid en god følelse å ha full kontroll på fremdrift, budsjett og prognoser i en hektisk hverdag. ISY Prosjekt Plan gjør at alle i et prosjekt kan forholde seg til ett felles verktøy og felles forståelige data.

Økonomisk prosjektstyring

ISY Prosjekt Økonomi løser utfordringene med regneark som vokser ut av kontroll . Løsningen gjør at du kan fokusere på det aller viktigste, selve prosjektøkonomien.

Eiendomsforvaltning

ISY Eiendom er vår helhetlige løsning for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av din eiendomsmasse. Med full oversikt over tilstand og planlagte vedlikeholdsoppgaver bidrar ISY Eiendom til å opprettholde god standard på dine eiendommer.

Kart og geodata

ISY GIS er en omfattende samling av moduler for forvaltning, analyser og bruk av geografiske data. Våre applikasjoner omfatter alt fra fleksible innsynsløsninger på ulike plattformer til avanserte verktøy for geografiske analyser og forvaltning av kart, plan og geodata.

ISY Map er en innsynsløsning som kan benyttes på alle plattformer. ISY Map er designet for å vise kart og temadata tilpasset organisasjonens behov for tilgang og deling av geografiske data.

FDV

ISY JobTech er vår komplette løsning for forvaltning, drift og vedlikehold av tekniske anlegg. Med full oversikt over tilstanden på utstyr og planlagte vedlikeholdsoppgaver er økt sikkerhet og tilgjengelighet for anlegget ditt innenfor rekkevidde.

Med ISY JobTech kan du bygge opp en komplett oversikt over virksomhetens vedlikeholdsoppgaver og anleggsobjekter. Dokumentér og tilgjengeliggjør beste praksis og utnytt mulighetene til å bygge en sterk vedlikeholdskultur med øye for forbedring og sikkerhet.   

Kommunal forvaltning

 

ISY ProAktiv er et helhetlig system for kommunalteknisk forvaltning som sikrer datakvalitet og effektivitet innenfor fagområdene eiendomsskatt, renovasjon, slam, vannmåler, brannforebygging, gebyr og fakturering. I tillegg er ISY ProAktiv en komplett innkrevningsløsning.

Vegforvaltning

ISY Road gir deg som vegeier kartbaserte verktøy for søknader, forvaltning-, drift- og vedlikeholdsoppgaver for alle fagområder knyttet til veg, gater og trafikk. Systemet kan benyttes for oppdatering av vegobjekter i Nasjonal vegdatabank (NVDB).

  • Idar Kirkhorn

    Divisjonsdirektør Produkt

  • Kjell Sandal

    Salgssjef Samfunn og byutvikling

  • Tor Olav Almås

    Produktsjef

  • Kontakt oss