Løsninger

Velg markedsområde

Vi har den digitale løsningen for aktører innen bygg og eiendom - uansett fagområde

Norconsult Digital tilbyr løsninger til sentrale aktører innen bygg og eiendomssektoren; eiendomsforvaltere, leietakere, entreprenører og rådgivere.​

Kontakt oss

Vi har utviklet en topp moderne skyløsning for forvaltning og kommersiell drift av bygg og eiendom, der forvalter, leietaker og tjenesteleverandør samhandler digitalt.​ 

For planlegging av utbygginger har vi løsninger som ivaretar alt fra digital varsling av planoppstart, via medvirkning og innspill fra innbyggere til effektiv nabovarsling og innsending av alle typer byggesøknader.​ 

Har du behov for prosjektering og dimensjonering av konstruksjoner for bygg? Her har vi skreddersydde, egenutviklede løsninger. Vi forhandler også FEM-design, og  leverer tidsbesparende tilleggsmoduler til de mest brukte BIM/CAD-løsningene.​

– Vi fikk mulighet til å ta et skritt tilbake og se for oss hvordan vi hadde gjort det hvis vi skulle startet med blanke ark. Vi hadde tre systemer, som vi gjerne skulle kombinert inn i ett. Valget falt på ISY Eiendom.
Bjørn Helge Johansen,

Fagansvarlig for seksjonen drift og vedlikehold, Innlandet Fylkeskommune

For rehabiliterings- og utbyggingsprosjekter har vi innovative løsninger for prosjektgjennomføring. Her kobles byggherre, rådgiver og entreprenør enkel sammen i integrerte arbeidsflyter. Løsningene understøtter VDC- og smidig arbeidsmetodikk, i tillegg til BIM gjennom hele prosjektperioden.​ Systemet er utviklet i tett dialog med byggherrer, rådgivere og entreprenører. 

Bærekraft er fundamentalt for en bransje som er storforbruker av energi og andre ressurser. Våre løsninger hjelper din organisasjon med å balansere bærekraftsmål med risiko, økonomi, kvalitet og fremdrift.

Løsninger som sikrer verdier både i prosjekt- og FDV-fasen

Vi har den digitale løsningen for aktører innen bygg og eiendom - uansett fagområde.

Pakke
Prosjektgjennomføring

Vi har samlet alt vi har for gjennomføring av prosjekter

Pakken inneholder bl.a.

 • Tidligfase kalkyle
 • Anbudsbeskrivelse
 • Modellbasert samhandling
Pakke
GIS Innsyn og medvirkning

Løsninger for bruk av geografisk informasjon i ulike typer prosjekt.

Dette inneholder pakken

 • Innsynsløsning
 • Dialog og medvirkning
 • Analyser

Enkeltprodukt

Finner du ikke det du leter etter?

 • Endre Nørstebø Lykke

  Markedssjef FDV

 • Knut Erik Abrahamsen

  Salgssjef Bygg og eiendom

 • Kontakt oss