Løsninger

Velg markedsområde

Vi har den digitale løsningen for energi og industri - uansett fagområde

Norconsult Digital tilbyr løsninger innen energi- og industrisektoren. Vi har tilpassede løsninger for alle aktører i bransjen; anleggseiere, operatører, entreprenører og rådgivere.

Kontakt oss

Vi har over 30 års erfaring med leveranse av forvaltning-, drift- og vedlikeholdsløsninger til norsk energiforsyning. Våre løsninger står sentralt i selskapenes forbedringsarbeid og bistår til å sy sammen prosesser på tvers av fagområder og lokasjoner. For planlegging av nye industrianlegg tilbyr vi løsninger som ivaretar alt fra digital varsling av planoppstart, via medvirkning og innspill fra innbyggere til effektiv nabovarsling og innsending av alle typer byggesøknader.​ 

Innen prosjektering har vi egne løsninger for dimensjonering av konstruksjoner. Vi leverer også tilleggsmoduler til programvare som Revit og Microstation.

– Vannkraftbransjen har lenge vært konservativ. Samtidig har vi de siste årene i langt større grad blitt opptatte av å utforske hvordan digitale løsninger kan bedre driften av vannkraftverkene.
Are Kjetil Nordgård,

fagansvarlig ved avdeling kraftanlegg i NTE Energi

Vi tilbyr løsninger som effektiviserer hele prosjektgjennomføringen, der både byggherre, rådgiver og entreprenør kobles sammen i integrerte arbeidsflyter. Løsningene understøtter VDC- og smidig arbeidsmetodikk, og bruk av BIM gjennom hele prosjektperioden  

For hele anleggets levetid leverer vi komplette løsninger for optimalisering av drift og vedlikeholdsarbeid for å sikre stabil og sikker produksjon. Vi støtter opp om alt fra vedlikeholdsanalyser og budsjettering til planlegging og operasjonalisering av markedstilpassede vedlikeholdsstanser.

Bærekraft er fundamentalt for en bransje som både er storforbruker og produsent av energi. Vi hjelper din organisasjon med å balansere bærekraftsmål med risiko, økonomi, kvalitet og fremdrift - gjennom løsninger som sikrer verdistyrte beslutninger og prioriteringer.​

Innen prosjektering har vi egne løsninger for dimensjonering av konstruksjoner. Vi leverer også tilleggsmoduler til programvare som Autodesk og Microstation.​

 

Våre løsninger innen energi og industri

Vi har den digitale løsningen for energi og industri - uansett fagområde.

Pakke
Prosjektgjennomføring

Vi har samlet våre verktøy for kalkyle og prosjektoppfølging

Dette inneholder pakken

 • Modellbasert samhandling
 • Prosjektøkonomi
 • Anbudsbeskrivelse
 • Tidligfase kalkyle
Pakke
GIS Innsyn og medvirkning

Løsninger for bruk av geografisk informasjon i ulike typer prosjekt.

Dette inneholder pakken

 • Innsynsløsning
 • Dialog og medvirkning
 • Analyser

Enkeltprodukt

Finner du ikke det du leter etter?

 • Ottar Brekke

  Fagekspert

 • Kontakt oss