Løsninger

Velg markedsområde

Vi har den digitale løsningen for din samferdselsutfordring

Norconsult Digital har lang erfaring med å tilby løsninger til sentrale aktører i samferdselssektoren; offentlige forvaltere, rådgivere og entreprenører. Vi leverer digitale produkter og tjenester for planlegging, prosjektering, bygging og forvaltning av veg- og gateinfrastruktur.

Kontakt oss

For planlegging av ny infrastruktur tilbyr vi løsninger som ivaretar alt fra digital varsling av planoppstart, via medvirkning og innspill fra innbyggere, til effektiv nabovarsling og innsending av alle typer byggesøknader.

Vi har løsninger som ivaretar utbyggingsprosjektenes behov for effektiv og kontrollert gjennomføring av samferdselsprosjekter, der både byggherre, rådgiver og entreprenør kobles sammen i en felles arbeidsflyt. Løsningene understøtter VDC og smidig metodikk, og bruk av BIM gjennom hele prosjektperioden.

– Når vi i dag utvikler nye byområder må vi sikre en bærekraftig utvikling, både miljømessig, sosialt og økonomisk. Alle tre parametere er like viktige og må støtte opp under hverandre.
Tine Villadsen Gundersen,

avdelingsleder Hovedkontor i Norconsult

For prosjektering har vi løsninger for dimensjonering av konstruksjoner som støttemurer og fundamenter, samt at vi er forhandler av FEM-design. Vi leverer tilleggsmoduler til Autodesk og Microstation.

Vi leverer SaaS-løsninger til drift og vedlikehold av transportsystemet, med smart integrasjon med NVDB, og som samvirker med driftsentreprenørenes digitale prosesser.

Bærekraft er fundamentalt for hele samferdselssektoren. Vi hjelper din organisasjon med å balansere bærekraftsmål opp mot risiko, økonomi og kvalitet, gjennom løsninger og prosesser som sikrer verdistyrte beslutninger og prioriteringer.

Løsninger som sikrer verdier både i prosjekt- og FDV-fasen

Vi har den digitale løsningen for din samferdselsutfordring - uansett fagområde.

Pakke
Prosjektgjennomføring

Markedets mest omfattende samling moduler for prosjektleveranser 

Pakken inneholder bl.a.

  • Tidligfase kalkyle
  • Anbudsbeskrivelse
  • Modellbasert samhandling
Pakke
GIS Innsyn og medvirkning

Løsninger for bruk av geografisk informasjon i ulike typer prosjekt.

Dette inneholder pakken

  • Dialog og medvirkning
  • Innsynsløsning
  • Analyser

Enkeltprodukt

Finner du ikke det du leter etter?

  • Idar Kirkhorn

    Divisjonsdirektør Produkt

  • Kontakt oss