GIS Innsyn og medvirkning

GIS Innsyn og medvirkning

Pakken GIS Innsyn og medvirkning består av en samling av GIS moduler for geografisk kommunikasjon på alle plattformer.

Kontakt oss

Sentrale produkt

Sjekk ut noen av våre mest sentrale produkter for innsyn og medvirkning

ISY Map

ISY Map er designet for å vise kart og temadata tilpasset organisasjonens behov for tilgang og deling av geografiske data

ISY GIS

ISY GIS er en omfattende samling av moduler for forvaltning, analyser og bruk av geografiske data.

GIS-pakken for innsyn og medvirkning har funksjonalitet for innsyn og deling av geografiske data, i tillegg til dialogløsninger for medvirkning og innspill i alle typer plan- og byggeprosjekt.

Vi tilbyr løsninger som bruker stedfestet informasjon for bedre innsikt og dialog. Vi gir medarbeidere åpne og intuitive verktøy som støtte i alle typer saksbehandlingsprosesser knyttet til plan, bygg- og eiendom.

I tillegg har vi dialog-løsninger for kommunikasjon og medvirkning der GIS brukes i samhandlingsløsninger og for innspill og medvirkning i private og offentlige plan- og byggeprosjekter. 

- Denne pakken gir nye muligheter for digital kommuniksjon og samhandling. Med vår medvirkningsløsning og moduler fra ISY Map gir det en komplett løsning for åpne prosesser og deling av data tilpasset organisasjonens behov.
Tor Olav Almås,

Produktsjef, Norconsult Digital

  • Kjell Sandal

    Salgssjef Samfunn og byutvikling

  • Tor Olav Almås

    Produktsjef

  • Kontakt oss