Løsninger

Velg markedsområde

Vi har den digitale løsningen for din utfordring

Norconsult Digital har skreddersydde løsninger for forvaltning og utvikling i offentlig sektor. Vi tilbyr løsninger for alt fra drift og vedlikehold til byutvikling og kommunal forvaltning.

Kontakt oss

Blant våre produkter er løsninger som støtter opp om offentlige satsingsområder for klima- og miljøvennlig utvikling og attraktive steder og byer. Et godt eksempel er applikasjoner og tjenester som sikrer miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig arealbruk.

– Når vi i dag utvikler nye byområder må vi sikre en bærekraftig utvikling, både miljømessig, sosialt og økonomisk. Alle tre parametere er like viktige og må støtte opp under hverandre.
Tine Villadsen Gundersen,

avdelingsleder Hovedkontor i Norconsult

Vi tilbyr applikasjoner og tjenester som sikrer miljømessig, sosial og økonomisk bærekraftig arealbruk. Våre løsninger dekker alt fra areal- og tiltaksanalyser, medvirkning i planprosesser til forvaltning og bruk av geografisk informasjon.​ Sjekk ut våre planprosesser med funksjoner for digital varsling av alle berørte parter i bygge- og planprosjekter. Dette er digitale tjenester som sikrer bred involvering og medvirkning i en tidlig fase av prosjektene. Vi tror dette gir bedre prosjekter og kortere total gjennomføringstid ved at innspill og potensielle konflikter avdekkes allerede i oppstartsfasen.

Sjekk også ut våre forvaltningsløsninger for kart og geodata med fagmoduler for oppmålingsforretning, landmåling, kart- og matrikkelføring sammen med våre innsynsløsninger for kart med plan, byggesaker og andre temadata.

Vi leverer også løsninger som ivaretar kommuners forvaltningsansvar med hensyn til innkreving av eiendomsskatt, kommunale gebyr, renovasjon, vannmåler og liknende.
Videre tilbyr vi komplette drift-, og vedlikeholdsløsninger innen kommunalteknikk og havneanlegg.

For gjennomføring av rehabiliterings- og utbyggingsprosjekter tilbyr vi verktøy for prosjektgjennomføring som effektiviserer samhandling mellom byggherre, rådgiver og entreprenør. Løsningene understøtter alt fra tradisjonelle kontrakter til samspillsbaserte kontraktsformer med bruk av VDC og BIM gjennom hele prosjektet.​ Vi har også løsninger for detaljert prosjektplanlegging og oppfølging av økonomi i byggeprosjekter.

Vi har løsninger for forvaltning av veg infrastruktur, gravetillatelser, bygg og eiendom og parkanlegg. Våre løsninger gjør at forvaltning og drift kobles sammen med entreprenører i integrerte arbeidsflyter og kontraktsoppfølging.​

 

Sjekk ut pakker og produkter for Samfunn og byutvikling

Vi dekker prosjekterings- og forvaltningsoppgaver for prosjektgjennomføring, FDV, GIS og kommunal forvaltning

Pakke
Prosjektgjennomføring

Vi har satt sammen ett av markedets mest omfattende samling moduler for prosjektgjennomføring

Dette inneholder pakken

 • Tidligfase kalkyle
 • Anbudsbesrivelser
 • Modellbasert samhandling
 • Prosjektøkonomi
 • Kontrakt og endringshåndtering
Pakke
GIS Innsyn og medvirkning

Innsynsløsninger og moduler for kommunikasjon og medvirkning på alle plattformer

Dette inneholder pakken

 • Kartapplikasjoner
 • Dialogløsninger
 • Feltverktøy
 • Beredskap
Pakke
Kommune

Vi har samlet alle våre moduler fra prosjektoppfølging til forvaltning og FDV.

Dette inneholder pakken

 • Prosjektgjennomføring
 • Eiendomsforvaltning
 • Kart- og geodata
 • Kommunal forvaltning og gebyr
 • Vegforvaltning
Pakke
GIS Forvaltning

En samling av applikasjoner og moduler for forvaltning, analyser og bruk av geografiske data.

Dette inneholder pakken

 • Kart og oppmåling
 • Matrikkelføring
 • Arealplaner
 • GIS analyser

Enkeltprodukt

Finner du ikke det du leter etter?

 • Tor Olav Almås

  Produktsjef

 • Kjell Sandal

  Salgssjef Samfunn og byutvikling

 • Kontakt oss