GIS Forvaltning

GIS Forvaltning

ISY GIS er en omfattende samling av moduler for forvaltning, analyser og bruk av geografiske data. Våre applikasjoner omfatter alt fra fleksible innsynsløsninger på ulike plattformer til avanserte verktøy for geografiske analyser og forvaltning av kart, plan og geodata.

Kontakt oss

Sentrale produkt

Sjekk ut noen av våre mest sentrale produkter for forvaltning

ISY Map

ISY Map er en innsynsløsning som kan benyttes på alle plattformer. ISY Map er designet for å vise kart og temadata tilpasset organisasjonens behov for tilgang og deling av geografiske data.

ISY GIS

ISY GIS er en omfattende samling av moduler for forvaltning, analyser og bruk av geografiske data. Vi tilbyr alt fra avanserte verktøy for geografiske analyser til forvaltning av kart, plan og geodata.

GIS-pakken for forvaltning dekker alt fra forvaltning av grunnkart (FKB) og det nasjonale eiendomsregistret, Matrikkelen, til håndtering av alle typer planprosesser og bruk av arealplaner. Våre ISY GIS produkter bygger på åpne standardiserte databaser og tjenester som knytter sammen forvaltningsoppgaver i en enhetlig løsning. ISY GIS er godkjent for oppdatering av data i Sentral FKB (SFKB) og støtter alle krav fra Kartverket for ajourhold opp mot det nasjonale kartgrunnlaget. ISY GIS har støtte for standarden for geosynkronisering og fungerer både som tilbyder og abonnent av kartdata.

Med ISY GIS Matrikkel utfører du oppdatering og kvalitetskontroll av matrikkelenheter, adresser og bygninger. Alle brukstilfeller er godkjent av Statens kartverk.

ISY GIS Landmåling gjør at brukere kan beregne sine landmålingsprosjekter på en intuitiv og moderne måte. Landmåleren kan opprette prosjekter, importere måledata, gjennomføre analyser, foreta beregninger og dokumentere sitt arbeid. 

ISY GIS Arealplan har meget elegante funksjonalitet for konstruksjon av alle elementer i digitale areal- og reguleringsplaner. Løsningen har støtte for integritetskontroll mot gjeldende datamodeller og ferdige maler for presentasjon av regulerings- og kommuneplaner.

  • Kjell Sandal

    Salgssjef Samfunn og byutvikling

  • Tor Olav Almås

    Produktsjef

  • Kontakt oss